Outside Coaching onderscheidt zich als No-Nonsense Outdoor Sports Coaching.1

Wij hanteren een evidence- en best practise based werkstijl.

Wat betekent dat voor ons?

Wij bouwen voort op onze kennis over menselijke anatomie, (inspannings)fysiologie, trainingsleer, psychologie en voeding & diëtetiek.

Daardoor kunnen wij professionele lessen opbouwen en de trainingen en adviezen aanpassen aan de individu. Wij kijken naar mogelijkheden, niet de beperkingen.

Evidence based werken is gebruik maken van de beschikbare gegevens, verkregen uit gedegen wetenschappelijk onderzoek, om optimaal te werken aan het bereiken van een doel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van methodes die objectief gevalideerd zijn en  herhaald kunnen worden. Daar waar onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over een onderwerp onder vergelijkbare omstandigheden, wordt vooral gebruik gemaakt van eigen observaties (uit eigen ervaring).

Zo kunnen wij garanderen dat je de beste adviezen en trainingen krijgt en optimaal kan werken aan het behalen van je doelen op een prettige én efficiënte manier.